TICK stack

TICK czyli Telegraf, InfluxDB, Chronograf, Kapacitor

Wpis ten ‚leży’ w szkicach już od prawie roku. Czas go wypuścić w świat.

TICK jest bezpośrednim konkurentem ELK‚a. Oba rozwiązania pozwalają na zbieraniu, analizowaniu i działaniu na danych w czasie rzeczywistym (time series data)

  • Telegraf – zbiera metryki i dane z monitorowanych komponentów.
  • InfluxDB – time series database.
  • Chronograf – aplikacja web do wizualizacji danych.
  • Kapacitor – engine służący do procesowania danych i wysyłania alertów.

TICK

Źródło obrazka: https://www.influxdata.com/time-series-platform/

#miroburnchallenge 22/30

TICK stack

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.