JMeter i MS SQL

Instrukcja jak połączyć JMeter i MS SQL Server

JMeter i MS SQL Server to brzmi dosyć nieoczekiwanie, ale jak widać zdarza się takie połączenie. Oczywiście poniższa instrukcja dotyczy środowiska Windows – logowanie do MS SQL Server z użyciem uwierzytelnienia Windows.

1. Należy pobrać sterownik Microsoft JDBC Driver for SQL Server

2. Sterownik należy wypakować do jakiegoś folderu

3. W pliku jmeter.bat należy dodać ścieżkę do folderu auth\x64 ( lub x32) w folderze, do którego wypakowano sterownik

SET LIBPATH=%LIBPATH% -Djava.library.path=”C:\mssqldriver\sqljdbc_6.2\enu\auth\x64″

i dodać do parametrów uruchomieniowych:

set ARGS=%DUMP% %HEAP% %NEW% %SURVIVOR% %TENURING% %PERM% %CLASS_UNLOAD% %DDRAW% %LIBPATH%

4. W jmeter w ‚Test Plan’ należy dodać ścieżkę do sterownika

‚Add directory or jar to classpath’ -> ‚Browse’ i wskazać jar sterownika

JMeter i MS SQL

5. W ‚Test Plan’ należy dodać ‚JDBC Connection Configuration’

6. W ‚JDBC Connection Configuration’ należy podać:

Variable Name: …(dowolne)
Database URL: jdbc:sqlserver://[nazwa maszyny]:1433;databaseName=perf_repository;integratedSecurity=true
JDBC Driver class: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
JMeter i MS SQL

7. W Thread Group należy dodać element ‚JDBC Request’

8. W ‚JDBC Request’ w ‚Variable Name’ należy podać nazwę użytą w ‚JDBC Connection Configuration’

9. W ‚JDBC Request’ wpisujemy ‚SQL Query’ i jeśli mamy dostęp do bazy, po uruchomieniu testu dostajemy odpowiedź:
JMeter i MS SQL

JMeter i MS SQL

Docker Toolbox

Do dzisiaj z docker’a korzystałem w jego natywnym środowisku czyli pod linux’em. Z pewnych względów, które dokładniej opiszę w niedalekiej przyszłości, przeprosiłem się z Windows’em. Docker Toolbox przychodzi z pomocą.

Instalacja i konfiguracja docker’a pod Windows jest niezwykle prosta, pod warunkiem, że skorzystamy z Docker Toolbox . W sumie to nie wiem, czy dzisiaj da się go jakoś inaczej zainstalować.

Pozwala on na instalację i automatyczną konfigurację:

  • Docker Engine
  • Compose
  • Machine
  • Kitematic

Docker Toolbox

Docker Toolbox