nmon

SERIA NARZĘDZIA DLA JUNIORA: nmon

Narzędzie do monitorowania Linux’ów .
Metryki mogą być prezentowane w czasie rzeczywistym na ekranie bądź zapisywane do pliku.
nmon jest bardzo lekki i w niewielkim stopniu wpływa na wydajność monitorowanej maszyny.
Dobrą praktyką jest zrzucanie podczas testu wydajnościowego metryk do pliku, a następnie analiza wyników w narzędziach nmon_analyser bądź NMONVisualizer i załączenie ich do raportu z testów wydajnościowych.

nmon
Continue reading „nmon”

nmon