nmon

SERIA NARZĘDZIA DLA JUNIORA: nmon

Narzędzie do monitorowania Linux’ów .
Metryki mogą być prezentowane w czasie rzeczywistym na ekranie bądź zapisywane do pliku.
nmon jest bardzo lekki i w niewielkim stopniu wpływa na wydajność monitorowanej maszyny.
Dobrą praktyką jest zrzucanie podczas testu wydajnościowego metryk do pliku, a następnie analiza wyników w narzędziach nmon_analyser bądź NMONVisualizer i załączenie ich do raportu z testów wydajnościowych.

nmon

Przykład użycia: nmon -f -s 15 -t -c 2880 -m /tmp , gdzie:

    • -f – oznacza, że dane będą zapisywane do pliku, a nie prezentowane na ekranie
    • -s 15 – próbka będzie zapisywana co 15 sekund
    • -t – w próbce będą zawarte dane Top Processes
    • -c 2880 – zebranych zostanie 2880 próbek
    • -m /tmp – miejsce gdzie ma się zapisać plik csv z danymi

Standardowe wywołanie nmon -f powoduje użycie domyślnych wartości -s300 -c288 .

W niektórych organizacjach sami administratorzy używają tego narzędzia wrzucając je w cron’a, żeby zbierało statystyki co 5-15 minut przez całą dobę.

Plik ze statystykami uzyskanymi z flagą -t niesie fantastyczną ilość informacji, która może być wykorzystana do analizy tego co działo się w OS’ie.

SoapUI

nmon

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.