JMeter i MS SQL

Instrukcja jak połączyć JMeter i MS SQL Server

JMeter i MS SQL Server to brzmi dosyć nieoczekiwanie, ale jak widać zdarza się takie połączenie. Oczywiście poniższa instrukcja dotyczy środowiska Windows – logowanie do MS SQL Server z użyciem uwierzytelnienia Windows.

1. Należy pobrać sterownik Microsoft JDBC Driver for SQL Server

2. Sterownik należy wypakować do jakiegoś folderu

3. W pliku jmeter.bat należy dodać ścieżkę do folderu auth\x64 ( lub x32) w folderze, do którego wypakowano sterownik

SET LIBPATH=%LIBPATH% -Djava.library.path=”C:\mssqldriver\sqljdbc_6.2\enu\auth\x64″

i dodać do parametrów uruchomieniowych:

set ARGS=%DUMP% %HEAP% %NEW% %SURVIVOR% %TENURING% %PERM% %CLASS_UNLOAD% %DDRAW% %LIBPATH%

4. W jmeter w ‚Test Plan’ należy dodać ścieżkę do sterownika

‚Add directory or jar to classpath’ -> ‚Browse’ i wskazać jar sterownika

JMeter i MS SQL

5. W ‚Test Plan’ należy dodać ‚JDBC Connection Configuration’

6. W ‚JDBC Connection Configuration’ należy podać:

Variable Name: …(dowolne)
Database URL: jdbc:sqlserver://[nazwa maszyny]:1433;databaseName=perf_repository;integratedSecurity=true
JDBC Driver class: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
JMeter i MS SQL

7. W Thread Group należy dodać element ‚JDBC Request’

8. W ‚JDBC Request’ w ‚Variable Name’ należy podać nazwę użytą w ‚JDBC Connection Configuration’

9. W ‚JDBC Request’ wpisujemy ‚SQL Query’ i jeśli mamy dostęp do bazy, po uruchomieniu testu dostajemy odpowiedź:
JMeter i MS SQL

JMeter i MS SQL

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.