HTTP Archive + BigQuery

Miało być o talentach, będzie ‚przedruk’ artykułu

O talentach niestety jeszcze nie dzisiaj. Dzisiaj odeślę Cię do artykułu i wystąpienia, w którym Ilya Grigorik już w 2013 roku pokazał jak wykorzystać HTTP Archive i Google BigQuery

Sprawdziłem – działa. Co ciekawe analizując ostatni skan sieci muszę z przykrością stwierdzić – pogorszyło się

#miroburnchallenge 17/30

HTTP Archive + BigQuery

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.